WZK - 2017

Czteroletni okres kadencji obecnego zarządu Koła nr 18 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy oddziale gliwickim dobiegł końca i 21 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Kola mające na celu analizę i podsumowanie dotychczasowej działalności Koła oraz wybory nowych władz i członków zarządu Koła nr 18.

ZREW Transformatory S.A.

Tegoroczny wyjazd techniczno-turystuczny naszego Koła SEP zorganizowany został do fabryki transformatorów ZREW Łódź. Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem histori włókienniczej miasta Łodzi.

Energia dla dzieci  - I edycja

Pierwsza edycja Akacji Energia dla dzieci już za nami. Spotkanie odbyło się dnia 3 grudnia w Gliwicach. W ramach niedzielnego spotkania gościliśmy w domu dziecka nr 3 w Gliwicach. Do zajęć dołączyły również dzieci z domu dziecka nr 1.