W listopadzie 2014r. członkowie Naszego Koła SEP nr 18 wyruszyli na wyprawę turystyczno-techniczną do Jarnołtówka. Jak zwykle głównym celem wycieczki był obiekt techniczny. Tym razem to zapora przeciwpowodziowa, główny i strategiczny obiekt miejscowości o charakterze historycznym.

Wycieczka SEP Koło nr 18 - Zapora przeciepowodziowa w Jarnołtówku Zapora przeciwpowodziowa w Jarnołtówku.

Zapora pochodzi z 1909 roku, zaprojektowana na Złotym Potoku, którą ufundowała cesarzowa Prus Wiktoria Augusta (po najstraszliwszej powodzi 10 i 11 VII 1903 roku na skutek długotrwałych deszczy), a zbudowali Włosi. Otwarcie nastąpiło 27 października 1909 roku.

Jej wymiary to: 15,4 m wysokości i około 50 m długości, pojemność zbiornika około 2,25 mln m3. Przegradza ona zwężoną w tym miejscu dolinę rzeki w pobliżu granicy państwa. To właśnie na tym odcinku pomiędzy granicą, a zaporą wypłukiwano przed laty złoto z aluwiów. Podczas normalnej eksploatacji zapora nie piętrzy wody. Zamyka się ją tylko w czasie wysokiego stanu wody. Zły stan techniczny zapory i groźbę katastrofy pokazała powódź w lipcu 1980 roku.

Zwiedzanie zapory poprzedzone było wędrówką na Biskupią Kopę szlakiem dydaktycznym. Biskupia Kopa tonajwyższa góra wysokości 890 n.p.m. w poskiej części Gór Opawskich. Na szczycie góry przebiega granica polsko-czeska oraz kamenna wieża widokowa o wysokości 18m.

Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku
Wycieczka turys...
Wycieczka turystyczno-techniczna na Zaporę w Jarnołtówku