SEP Koło nr 18

Koło nr 18 w Ośrodku Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu zostało reaktywowane 17 października 2008 roku przy oddziale gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Na inauguracyjnym spotkaniu założycielskim Koła odbyło się głosowanie, w którym to wybrano władze w funkcjach:

 • prezes - Andrzej Wiaterek
 • sekretarz - Wojciech Mąsior
 • skarbnik - Adam Dresler

Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 11 grudnia 2013r, do zarządu Koła zostało wybranych dwóch członków:

 • kol. Andrzej Bauerek - członek zarządu
 • kol. Łukasz Kopernik - członek zarządu

Obecnie koło zrzesza 29 członków głównie pracowników Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu

Cele naszego Koła są statutowymi celami Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

 • propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich,
 • działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,
 • oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,
 • krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,
 • integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,
 • ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Pełny statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich można znaleść na stronie: www.sep.com.pl/statut.html