WZK - 2017

Czteroletni okres kadencji obecnego zarządu Koła nr 18 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy oddziale gliwickim dobiegł końca i 21 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Kola mające na celu analizę i podsumowanie dotychczasowej działalności Koła oraz wybory nowych władz i członków zarządu Koła nr 18.