Czteroletni okres kadencji obecnego zarządu Koła nr 18 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy oddziale gliwickim dobiegł końca i 21 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Kola mające na celu analizę i podsumowanie dotychczasowej działalności Koła oraz wybory nowych władz i członków zarządu Koła nr 18.

Mała energetyka - wielka energia

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze poprzedzone zostało prelekcją nt "Mała energetyka - wielka energia. Instalacje prosumenckie". Pani Danuta Hilse z fimy Wichary Technic przedstawiła rozwiązania i korzyści prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz perspetywy rozwoju tych instalacji w najbliższych latach.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie działalności Koła w ubiegłych latach 2014-2017 oraz omówienie stanu finansowego Koła .

Następnie przystąpiono do wyborów, zgodnie z regulaminem wybrano prezesa, skarbnika, sekretarza oraz  jak to było w latach ubiegłych dwóch członków zarządu.

Zarząd w składzie: 

  • prezes: Andrzej Wiatere
  • skarbnik: Adam Dresler
  • sekretarz: Wojciech Mąsior
  • członek zarządu: Andrzej Bauerek
  • członek zarządu: Łukasz Kopernik

został wybrany jednogłośnie.