Koło nr 18

Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Ośrodku Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu.

  SEP Koło nr 18