"Energia dla dzieci" to akcja charytatywna kierowana do dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych, szkół i innych placówek oświatowych oraz ośrodków zajęć poza lekcyjnych. Akcja prowadzona jest przez członków Koła nr 18 Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału gliwickiego oraz stowarzyszenie MALOKA.

W ramach akcji odbywają się prelekcje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz warsztaty techniczne z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego RWE Power BOX. Warsztaty są dedykowane i ukierunkowywane dla dzieci i młodzierzy.

Hasłem przewodnim jest ...